15 49.0138 8.38624 arrow 0 both 0 4000 1 horizontal http://www.tegamini.it 300 4000 -
Meglio dei video coi gatti.